วิทยาเขตกาญจนบุรี

Contact Info

วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี 71170
วันทำการ : จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.00 น.

  • 036 651-000

  • 083-0666972,086-4468311