งานวิจัยอาจารย์
  Research

  ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  ผู้วิจัย - นายศุภพัทธ์ เขื่อนคำ น.ส.ธัญพิมล อภิชาตไพบูลย์ และ อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก

  ผู้วิจัย - นายศุภพัทธ์ เขื่อนคำ น.ส.ธัญพิมล อภิชาตไพบูลย์ และ อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก

  การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra) ต่อโรคติดเชื้อแบคทีเรียในสุนัขที่เกิดจากเชื้อ Streptococcus spp. ในหลอดทดลอง (in vitro)

  แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  ปีที่พิมพ์ - พฤศจิกายน 2563

   

  อ่านผลงานวิจัย

  Please publish modules in offcanvas position.