บริการวิชาการ
           วันที่ 20 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา จัดการเรียนการสอนเรื่อง วิธีปฐมพยบาลเบื้องต้น วิธีการทำ CPR สอนโดยอาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น