ทำนุบำรุงศิลปะวัฒธรรม
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

  1 กันยายน 2561 ทำบุญคณะฯ

  1 สิงหาคม 2562 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน "เพลงพวงมาลัย"

  1 กันยายน 2561 ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งคณะฯ

  รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ปี 2561

  รองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดมารยาทไทยประจำพุทธศักราช 2561

  ๔ ก.พ. ๒๕๖๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  15 พ.ย.2561 รำเชิญขวัญเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

  1.นางสาววิไลวรรณ ธรรมมา “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

  4.นางสาวฤทัย สวาทดี “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

  1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

  1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดมารยาทไทย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ปี 2561

  รองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดมารยาทไทยประจำพุทธศักราช 2561

  ๔ ก.พ.๒๕๖๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัย์

  15 พ.ย.2561 รำเชิญขวัญเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

  2.นางสาวชลธิชา ชาติทหาร “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

  5. นางสาววรัญญา อินทะรังษี “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

  1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

  1 สิงหาคม 2562 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพลงพวงมาลัย

  1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดมารยาทไทย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ปี 2561

  รองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดมารยาทไทยประจำพุทธศักราช 2561

  ๔ ก.พ. ๒๕๖๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  15 พ.ย.2561 รำเชิญขวัญเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

  3.นางสาวจีรวรรณ ฟูคำ “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

  6.นางสาวสุธาสินี ประทุมทีป “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

  Please publish modules in offcanvas position.