จดหมายข่าว
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุข ซึ่งได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552
ดังนั้นผู้บริหารและคณาจารย์ จึงได้จัดทำจดหมายข่าวฉบับนี้ขึ้น
เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการและประเมินภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะฯ

Please publish modules in offcanvas position.