โอกาสด้านการทำงาน

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี 2 ภาคการศึกษา สามารถแบ่งชำระค่าการศึกษาได้ 2 ครั้ง

โอกาสในการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยพบาลในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน

ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วย

ศูนย์กายภาพบำบัด

สถานเลี้ยงเด็ก

ผู้ช่วยศูนย์บริการเสริมความงาม ผู้ช่วยคลินิก ผู้ช่วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และอื่นๆ อีกมากมาย

women
men

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ปัจจุบันผู้ช่วยทันตแพทย์มีส่วนสำคัญอย่างมาในการารปฏิบัติงานทันตแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรด้านนี้ไม่เพียงพ่อต่อความต้องการของหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ประกอบกับทางรัฐบาลให้มีการผลิตทันตแพทย์ให้เพิ่มขึ้น ทางมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญในสายงานด้านนี้ จึงเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

โอกาสด้านการทำงานของผู้ช่วยทันตแพทย์
  • ผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาล
  • ผู้ช่วยทันตแพทย์ คลินิก ศูนย์บริการทันตกรรมต่างๆ

Map

Wacharaphol Campus

Kanchanaburi Campus

Burirum Campus

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน