เข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Current concepts on small animal orthopedics and integrative care

    อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก และอ.น.สพ.ธีระยุทธ ทองรินทร์ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Current concepts on small animal orthopedics and integrative care จัดโดยสัตวแพทยสภา ณ วันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ.2563

    Please publish modules in offcanvas position.