อบรมออนไลน์ โครงการ “การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย”

    อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย แบบออนไลน์ผ่านระบบ yealink meetingโดย รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ คณะทันตแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชัน ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

     

    Please publish modules in offcanvas position.