อบรมออนไลน์ โครงการ “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”

    อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์” ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ Microsoft team ในวันจันทร์ที่  1   มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13.00-16.30 น. โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Editor-in-Chief  วารสาร  Science, Engineering and Health  Studies (SEHS) จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

    Please publish modules in offcanvas position.