แนวปฏิบัติตามความเห็นชอบของสัตวแพทยสภาตามผลการพิจารณาเห็นชอบเทียบโอนหลักสูตร ฯ

    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดการประชุมนิสิต เรื่อง แนวปฏิบัติตามความเห็นชอบของสัตวแพทยสภาตามผลการพิจารณาเห็นชอบเทียบโอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

    Please publish modules in offcanvas position.