โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

    อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน” ณ ตึกคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล วันที่ ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

    Please publish modules in offcanvas position.