ข่าว/กิจกรรม

ข่าวสาร

ข่าวสารคณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดขบวนแห่ถวายสังฆาฎิแพรทอง

คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดขบวนแห่ถวายสังฆาฎิแพรทอง