สำนักกิจการนิสิต

บริการนิสิต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563
  นิสิตชายที่มีกำหนดเข้าตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารในปี ..... อ่านต่อ»»»
โครงการวันมหิดล
  สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรม
  โครงการวันมหิดล ประจำปี...... อ่านต่อ »»»»
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Young TH Leader & Innovator's Club
   สำนักกิจการนิสิต ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
   เรื่อง Young TH Leader & Innovator's Club..... อ่านต่อ»»»
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
  กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
  โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง......  อ่านต่อ»»»
โครงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563

    สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดโครงการ
   ราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู ประจำปี
 ..... อ่านต่อ»»

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต

โครงการวันมหิดล

ประจำปี ..... อ่านต่อ »»»

โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ..... อ่านต่อ »»»

โครงการสร้างจิตสำนึก

พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย..... อ่านต่อ »»»

โครงการราชพฤกษ์

รำลึกพระคุณครู..... อ่านต่อ »»»