สำนักวิชาการ

CLIP แนะนำระบบXstudi YealinkMeeting

กิจกรรมสำนักวิชาการ

อ่านต่อ >>>   กิจกรรมถวายพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2563

อ่านต่อ >>> การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

อ่านต่อ >>> เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติไทย
อ่านต่อ >>>  ฉลองวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี
อ่านต่อ >>>   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ >>> กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

อ่านต่อไป >>>  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรผ่านระบบเครือข่าย

อ่านต่อ >>>   ปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์วัชรพล

อ่านต่อ >>>  นำของบริจาคและเงินทำบุญไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ

อ่านต่อ >>>  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14

อ่านต่อ >>>   "แนะแนวการขอตำแหน่งทางวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์" 17 มิถุนายน 2562
อ่านต่อ >>>    การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการวิชาการ  รุ่นที่ 2
โครงสร้างการบริหาร
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo