ข่าว/กิจกรรม

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2562

  ร้านขายยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดให้บริการแล้ว 

  ตั้งอยู่ที่

             โครงการ The Grove 4

             หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา

             จ.ปทุมธานี  12150

             โทรศัพท์ :  02-101-3149

   

  Button Text

  กิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์