บริการทันตกรรม

  บริการทันตกรรม
  คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  อุดฟัน

  อุดฟัน 1ด้านหรือมากกว่า, อุดฟันด้วยเรซินอุด,ฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว,ครอบฟัน,เคลือบฟลูออไรด์,ฟันผุ

  จัดฟัน

  จัดฟันแบบถอดได้,ปรึกษา พิมพ์ปาก ถ่ายรูป และวางแผน,

  รักษารากฟัน

  รักษาคลองรากฟัน ฟันหน้า,ฟันกราม,ฟอกสีฟันหลังการรักษารากฟัน,รักษารากฟันที่เคยรักษา 

  ทันตกรรมสำหรับเด็ก

  ขัดฟัน,เคลือบฟลูออไรด์,เคลือบหลุมร่องฟันด้านบดเคี้ยว,ถอนฟันน้ำนม,อุดฟันน้ำนมด้วย Composite,Amalgam 

  ถอนฟัน

  ถอนฟันแท้แบบธรรมดา,ผ่าฟันคุด,ล้างแผล,ตัดไหม

  ขูดหินปูน

  ขูดหินปูน ตัดแต่งเหงือก,แก้เสียวฟัน,ผ่าตัดเหงือก,ศัลยกรรมเหงือก

  ครอบฟัน

  ครอบฟันชั่วคราว,ครอบฟันคอมโพสิต,ครอบฟันโลหะ,อุดเสริมแกนฟัน
  image
  image
  image

  คลินิกทันตกรรม

  บริการของคลินิกทันตกรรมประกอบไปด้วย
  1.งานตรวจพิเคราะห์
  • ค่าบริการทางการแพทย์ครั้งแรก
  • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษา
  • พิมพ์ปากเพื่อทำแบบศึกษา (กรณีที่จำเป็นต้องทำ เช่น อุบัติเหตุ,TMJ, เฝือกสบฟัน ฯลฯ)
  2.งานตรวจรังสี
  • ประกอบไปด้วย
  • ฟิล์ม periapical หรือ bitewing
  • ถ่ายภาพรังสีแบบทั้งปาก (Full mount x-ray) ทั้งหมดไม่เกิน 18 ฟิล์ม
  3.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์
  • เคลือบหลุมร่องฟันด้านบดเคี้ยว (sealant) ซี่ละ
  • การกำจัดเนื้อฟันผุเพื่อยับยั้งการลุกลาม (Caries control)
  • ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ
  • เครื่องมือป้องกันฟันล้ม ชนิดถอดได้ (ต่อชิ้น)
  • lingual holding arch หรือ nance appliance (ราคารวม Lab แล้ว)
  • Pulpotomy anterior primary teeth
  • Pulpotomy posterior primary teeth
  • Pulpectomy (ไม่รวมค่าอุตฟัน/รวมค่า x-ray)PRR ซี่ละ
  • อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุ Amalgam
  • อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุ Composite
  • ครอบฟันเด็กด้วย stainless ateel crown / composite strip crown ซี่ละ
  • งาน miscellaneous งานทันตกรรมสำหรับเด็ก
  4.โรคปริทันต์
  • การขูดหินน้ำลายและขัดฟัน
  • Mild plaque-induced gingivitis
  • Moderate plaque-induced  gingivitis
  • Severe plaque-induced  gingivitis (Subgingival calculus)
  • การขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน
  • ตัดแต่งเหงือก (gingivectomy)
  • ผ่าตัดเปิดเหงือก (open flap procedure) 
  • ศัลยกรรมเหงือกและเยื่อเมือก / quadure)
  • การปลูกเหงือกแบบอิสระที่แผลผ่าตัด 2 ตำแหน่ง
  • ศัลยกรรมกระดูก ต่อบริเวณ/quadrant 
  • ปลูกกระดูก ต่อบริเวณ/ quadrant ไม่รวมค่าวัสดุ
  • ปลูกเนื้อเยื่อโดยใช้แผ่นวัสดุนำร่อง GTR ชนิดละลายได้เอง (ไม่รวมค่าวัสดุ)
  • root resection ฟันหน้า
  • root resection ฟันหลัง
  • Root amputation
  • การเพิ่มความยาวของตัวฟัน ร่วมกับการตัดกระดูก (Crown lengthening)
  • การทายาแก้เสียวฟัน (Application of desensitizing medicaments) 
  • การเจาะระบายหนองหรือผ่าฝีปริทันต์ / การขูดเหงือก (Subgingival)
  • การทำ Periodontal splint ในฟันที่โยก (2-3ซี่)
  • splint 
  • งาน miscellaneous ปริทันตวิทยา
  • Osseous Surgery 
  • Hemisection (รวมค่าถอนรากฟันแต่ไม่รวมค่า RCT)
  5.ทันตกรรมบูรณะ
  • อุดฟันด้วยเรซินเพื่อการป้องกัน PRR
  • อุด 1 ด้าน
  • อุด 2 ด้าน
  • อุด 3 ด้าน
  • อุด 4 ด้านหรือมากกว่า
  • อุดฟันโดยใช้ pin ร่วมด้วย เพิ่มอีก
  • บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิท (Band) - ฟันกรามน้อย
  • บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิท (Band) - ฟันกราม
  • อุดฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว (บำบัดฉุกเฉิน)
  • pulp capping
  • ปิด diastema 
  • ถาดเคลือบฟลูออไรด์/ฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล
  • ซ่อมครอบฟันด้วยการบูรณะแบบพิเศษ
  • งาน miscellaneous ทันตกรรมหัตถการ
  • Labial veneer ทำในคลินิกซี่ละ
  • Labial veneer ทำใน lab ชนิดคอมโพสิต 
  • Labial veneer ทำใน lab ชนิดพอร์เลน
  • Inlay ด้วยโลหะ Non - precious
  • Onlay ด้วยโลหะ Non - precious
  • Inlay ด้วยโลหะ Paladium
  • Onlay ด้วยโลหะ Paladium
  • Inlay ด้วยโลหะ Semi - precious
  • Onlay ด้วยโลหะ Semi - precious
  • Inlay ด้วยโลหะ Precious
  • Onlay ด้วยโลหะ Precious
  • Inlay ชนิดคอมโพสิต
  • Onlay ชนิดคอมโพสิต
  • Inlay ชนิดพอร์ซเลน
  • Onlay ชนิดพอร์ซเลน
  6.รักษาคลองรากฟัน
  • รักษาคลองรากฟัน ฟันหน้า (ไม่รวมค่าอุดฟัน/รวมค่า x-ray)
  • รักษาคลองรากฟัน ฟันกรามน้อยที่มี 1-3 ราก (ไม่รวมค่าอุดฟัน/รวมค่า x-ray)
  • รักษาคลองงรากฟัน ฟันกรามที่มี 2-3 ราก (ไม่รวมค่าอุดฟัน/รวมค่า x-ray)
  • รักษาคลองรากฟัน ฟันกรามที่มี 4 รากหรือการรักษาซับซ้อน (ไม่รวมค่าอุดฟัน/รวมค่า x-ray)
  • รักษาคลองรากฟันที่เคยรักษา (retreat) 
  • Apexification ไม่รวมค่าอุดฟัน 
  • บำบัดฉุกเฉิน
  • ล้างคลองรากฟันและอุดปิดชั่วคราว
  • Repair perforation (non-surgical)
  • การบูรณะฟันร่วมกับ band ก่อนการรักษารากฟัน
  • การใส่ orthodontic band ก่อนการรักษารากฟัน
  • การใช้ microscope ร่วมในการรักษา
  • ฟอกสีฟันหลังการรักษารากฟัน
  • งาน miscellaneous
  7.ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • ถอนฟันแท้แบบธรรมดา
  • ถอนฟันถาวร โดยการแบ่งฟัน
  • ผ่าฟันคุด soft tissue
  • ผ่าฟันคุด partial bony
  • ผ่าฟันคุด complete bony
  • ผ่าตัดปลายรากฟัน (Root resection) - ฟันหน้า
  • ผ่าตัดปลายรากฟัน (Root resection) - ฟันหลัง
  • Root Amputation / Bicuspidzation / Hemisection
  • เจาะระบายหนอง (I/D) (space abscess)
  • ล้างแผล (ยกเว้นการผ่าฟันคุดภายใน)
  • ตัดไหม (ที่ทำมาจากนอก)
  • Wound dressing with coe-pack (without splint)
  • การห้ามเลือดโดยใช้วัสดุพิเศษ เช่น surgicel)
  • การเย็บแผลซ้ำ (resuture intra and extraoral)
  • Alveolectomy ตำแหน่งละ
  • การตัด Torus mandibularis ตำแหน่งละ
  • การตัด Torus palatinus ตำแหน่งละ
  • การผ่าตัดแต่งสันกระดูกเบ้าฟัน ร่วมกับการถอนฟัน/quadrant
  • การผ่าตัดแต่งสันกระดูกเบ้าฟันโดยไม่ถอนฟัน/quadrant
  • Frenectomy, Frenoplasty
  • Vestibuloplasty ตำแหน่งละ
  • Stabilization of Accidentally Avulsed or Displaced Tooth / ซี่
  • ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ ถุงหนองขนาดเล็ก < 1.5 cm
  • ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ ถุงหนองขนาดเล็ก > 1.5 cm
  • ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดเล็ก < 1.5 cm
  • ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดเล็ก > 1.5 cm
  • Biopsy of oral tissue - soft tissue
  • Biopsy of oral tissue - hard tissue
  • Cald well luc ครั้งละ
  • Oroantral fistula closer under LA
  • Plate and screw / wire removal under LA
  • Surgical stent / arch
  8.ทันตกรรมจัดฟัน
  • เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ชิ้นละ
  • ปรับเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ครั้งละ
  • เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น
  • ปรึกษา พิมพ์ปาก ถ่ายรูป และวางแผน
  • ติดเครื่องมือจัดฟัน
  • ปรับแต่งเครื่องมือจัดฟัน ครั้งละ
  • การจัดฟันชนิดติดแน่นในรายที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือร่วมกับการทำศัลยกรรม
  • ค่า Bracket
  • Mini implant / screw
  • เครื่องมือช่วยในการจัดฟัน ( head gear,face mark etc. ) ไม่รวมค่าอุปกรณ์
  • TPA/Nance/Lingual holding arch
  • เครื่องมือขยายขากรรไกร (Rapid palatal expansion)
  • Retainer
  • band ขาดหรือหาย


  คลินิกทันตกรรม

  คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  ติดต่อคลินิกทันตกรรม

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
  โทรศัพท์ 02-563-5251
  วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.