หลักสูตรทันตแพทย์
  image

  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาทันตแพทยศาสตร์ จัดฟัน

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดย ศ.เกียรติคุณ ทนพ.วินัย ศิริจิตร คณบดี เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องผลิต หมอจัดฟัน ที่ถูกต้องตามกฏหมาย และได้มาตรฐานวิชาชีพที่ถูกต้อง อีกทั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ทำการเปิดสอนมาแล้วมากกว่า 10 ปี จึงมีความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์และสถานที่ เหมาะสมแก่การเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

  Faculty of Dentistry

  คณะทันตแพทยศาสตร์

  จำนวนรับ

  รับสมัคร นิสิตทันตกรรมจัดฟัน จำนวน 5 คน/รุ่น

  สถานศึกษา

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล (ใกล้สนามบินดอนเมือง)

  สาขาทันตแพทยศาสตร์ จัดฟัน

  หลักสูตร 3 ปี อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ศาสตราจารย์ คลินิกทันตกรรมที่มีอุปกรณ์เพียงพอให้กับนิสิต ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมากกว่า 10 ปี 

  หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มาแล้วเท่านั้น

  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

  ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร

  คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

  Please publish modules in offcanvas position.