ติดต่อคณะ

  Contact Info

  คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
  โทรศัพท์ 02-5635251  , 083-348-1943
  วันเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา  8.30 - 17.00 น.
  คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
  เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
  โทรศัพท์ 086-446-8314

  คลีนิกทันตกรรม วิทยาเขตวัชรพล
  โทรศัพท์/โทรสาร 02-563-5251
  วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.