คณะทันตแพทยศาสตร์
  Image
  คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2564 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน 1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  • กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
  • รายงานตัว  วันที่ 5 ธันวาคม 2564
  • จำนวนการรับ 60 ทุน
  รายละเอียด

  Dent Channel

  News & Activities

  Hospital

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  cta-logo

  หน่วยงาน สนับสนุน

  สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ