ติดต่อเรา

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

  • Phone  02-563-5252 ต่อ 0

    Mobile  088-750-9481-82, 088-278-3844

               063-203-4480-82, 063-203-4484
  • E-mail  wtuonline@western.ac.th