ติดต่อคณะ

  ติดต่อคณะ

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
  เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

  โทร.035-651-000,084-761-0702
  เลขาคณะ คุณราตรี
  www.western.ac.th