สาระน่ารู้ ต่อมไขมันเปลือกตาอุดตัน

สาระน่ารู้จากคณะสาธารณสุขศาสตร์
ต่อมไขมันเปลือกตาอุดตัน โรคใกล้ตัวของชาวโซเชียล

Image

ต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน สาเหตุหนึ่งของโรคตาแห้ง 

Meibomian gland คือ ต่อมไขมันขนิดหนึ่งที่อยู่บริเวณเปลือกตา  ถูกตั้งชื่อตามชื่อของ Dr. Heinrich Meibom แพทย์ชาวเยอรมัน ผู้ค้นพบต่อมไขมันชนิดนี้ โดยปกติ บริเวณเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างจะมี Meibomian gland อยู่จำนวน 25-40 ต่อม และ 20-30 ต่อม ตามลำดับ มีหน้าที่ผลิตไขมันมาเคลือบที่ผิวดวงตา เพื่อช่วยไม่ให้น้ำตาระเหยเร็วจนเกินไปจนทำให้มีอาการตาแห้ง  
Meibomian Gland Dysfunction (MGD) คือ การอุดตันหรือความผิดปกติอื่นๆ ที่ Meibomian gland  ที่เรียกว่า โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน ทำให้ไม่สามารถผลิตไขมันมาเคลือบผิวดวงตาได้ ชั้นน้ำตาจะระเหยเร็วกว่าปกติ จนเกิดอาการตาแห้ง นอกจากโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันจะมีผลทำให้เกิดอาการตาแห้งแล้ว ยังพบว่ามีผลทำให้เกิด
โรคอื่นๆ ที่เปลือกตาได้อีกด้วย ซึ่งเรียกว่า Blepharitis หรือ โรคเปลือกตาอักเสบ   

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่อไขมันที่เปลือกตาอุดตัน

มีหลายปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด MGD ได้ เช่น ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปจะมีโอกาสเป็นโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันได้มากกว่าในเด็ก รวมทั้งการแต่งหน้าบริเวณดวงตา โดยเฉพาะการเขียน eyeliner และการไม่เช็ดทำความสะอาดเปลือกตาจะทำให้เกิดการอุดตันที่ meibomian gland ได้ 

การตรวจวินิจฉัยโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน

โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันจะต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์เท่านั้น เนื่องจากอาการของโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันจะมีอาการใกล้เคียงกันกับโรคตาแห้ง ได้แก่ ตาแดง เคืองตา คันตา ตามัว 
วิธีง่ายๆ ที่จักษุแพทย์ใช้ในการตรวจโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน คือ การกดที่บริเวณเปลือกตาเพื่อดูว่า Meibomian gland สามารถผลิตไขมันได้ตามปกติหรือไม่ และเนื่องจากไขมันที่ผลิตจาก Meibomian gland จะช่วยให้น้ำตาระเหยจากผิวดวงตาช้าลง ดังนั้น จักษุแพทย์อาจจะตรวจคุณภาพและปริมาณน้ำตาด้วย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยร่วมกัน

วิธีการรักษาโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน

การรักษาโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน คือ การประคบอุ่นที่เปลือกตา ตามด้วยการนวดเปลือกตา ซึ่งจุดประสงค์ของการรักษาคือ การทำให้ไขมันที่ผลิตจาก meibomian gland มีลักษณะข้นน้อยลง เหลวมากขึ้น เพื่อให้ไขมันเคลือบที่ผิวดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชะลอการระเหยของน้ำตา และลดอาการตาแห้ง นอกจากนี้ จักษุแพทย์จะรักษาควบคู่กันกับการหยอดน้ำตาเทียมเพื่อช่วยให้รู้สึกสบายตายิ่งขึ้น
 
ที่มารูปภาพและข้อมูล : http://www.rutningimbel.com/2018/th/conditions/detail.44.1.0.html 

Please publish modules in offcanvas position.