มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครื่อข่าย ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Please publish modules in offcanvas position.