รับน้องสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2562

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการพานิสิตไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่ ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 และ พระสุภัทรบพิตร  ณ เขากระโง จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งได้ทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณเขากระโดงเพื่อเป็นการช่วยรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Please publish modules in offcanvas position.