อบรมพัฒนาบุคลากร

          อาจารย์น.ท.หญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ อาจารย์พงส์ธร แสงชูติ พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมพัฒนาบุคคลากร ปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

Please publish modules in offcanvas position.