การประกันคุณภาพ C-IQA ครั้งที่ 2/2561

19 ธันวาคม 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพ C-IQA ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมกว่า 20 สถาบัน ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และติดตามความคืบหน้าโครงการอบรมและประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้น ดร.นันทน์ ถาวรังกูร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานในที่ประชุม ได้นำคณะกรรมการฯเยี่ยมชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี ดร.ไพรวัน จงรักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ 

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : งานประชาสัมพันธ์ มรธ. สมุทรปราการ

Please publish modules in offcanvas position.