กิจกรรมรับน้องใหม่

กิจกรรมรับน้องใหม่ 

#ประมวลภาพกิจกรรม
#รับน้องใหม่ 
คณะพยาบาลศาตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

    กิจกรรมรับน้องใหม่ถือเป็นพิธีที่ถือปฏิบัติมาทุกปีของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นการเรียกขวัญนิสิตใหม่ให้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ได้มาอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ วัขรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อีกทั้งได้ทำความรู้จักรุ่นพี่และเพื่อน ตลอดจนคณาจารย์ นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อครูอาจารย์เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยงานกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ บายศรีสู่ขวัญรับน้องนิสิตใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิต เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ต่อไป

Please publish modules in offcanvas position.