ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18

ภายใต้หัวข้อ "การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน"

ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เวลา 08.30 -16.30 น. ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ