เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

จัดระหว่างที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4

โรงเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ