ขอเชิญส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ขอเชิญส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน

ขอเชิญส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันกรณ๊ศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

"Thailand Accounting Case Competition 2021" ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564