โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยสำนักวิชาการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการ วันที่ 29 มิ.ย.2561 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ