ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

อ.จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562  ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา