พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ

พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

.คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 กันยายน 2561