โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562

เรียนเชิญผุ้สนใจเข้าร่วมโครงการ เนื่องด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีกำหนดการ ดังนี้