ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563

หมดอายุ

ในวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยลัยสคุณเมอร์หนังสือนการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบแสงระดับชาติ” ครั้ง ที่ 11 พฤษภาคม 2563  แนวคิดและเสนอรูปแบบหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การจัดการศึกษาเป็นเป็นโรงพยาบาลความความสามารถคิดเห็นในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การ จัดการหัวเรื่อง: การจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ได้ทำงานวิจัยงานพนักงานวิจัยพนักงานได้อย่างที่นั่ง   เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการจัดการเรียนรู้คุณหัว: การสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ