พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา (MOU)
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา (MOU)

 
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา (MOU)

          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลลำลูกกา กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำนักงานส่งเสริมกรศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลลำลูกกา

ประมวลภาพ