ตรวจ อุด ขูด ถอน ฟรี!!
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ตรวจ อุด ขูด ถอน ฟรี!!

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เปิดให้บริการ ตรวจวินิจฉัย อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ฟรี

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น.

ณ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)