‘กยศ.’ เตรียมถก ‘สอศ.’ ปล่อยกู้ น.ศ.หลักสูตร BTEC
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

‘กยศ.’ เตรียมถก ‘สอศ.’ ปล่อยกู้ น.ศ.หลักสูตร BTEC

กยศ. เตรียมถก สอศ. ปล่อย น.ศ.หลักสูตรBTEC

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาติ ให้การรับรองหลักสูตร Business Technology Education Council หรือ BTEC ของ Pearson สหราขอาณาจักร ที่จะมาเปิดสอนในสถาบันการศึกษาของ ประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มสอนในปีการศึกษา 2562 โดยนําร่องใน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราข์ มงคล (มทร.) กรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาลัย อาชีวศึกษาขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทั้งนี้ได้วางแผนให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร BTEC มีแหล่งเงินกู้เพื่อการศึกษา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ํา โดยมอบหมายนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ไป ประสานขอความร่วมมือกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ปล่อยกู้นั้น

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ตนอยากให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร BTEC ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะยาวหรือระยะ สั้น 3-6 เดือน ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา และขณะนี้มีพรรคการเมืองบางพรรคออกมาแถลงนโยบาย เกี่ยวกับการศึกษาข้อหนึ่งคือ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวะได้กู้เรียนได้ ซึ่งเรื่องนี้สามารถทําได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ตนต้องการผลักดันคือต้องการให้นักศึกษาหลักสูตร BTEC กู้เงินเพื่อการศึกษาได้เลย เพราะจากการ ลงพื้นที่ได้สอบถามนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตร BTEC ต่างสนใจและต้องการที่จะกู้เงินเพื่อการศึกษา เป็นจํานวนมาก เรื่องนี้ตนสั่งการไปนานแล้ว แต่ยังอยู่ จึงมอบหมายให้นายการุณ เร่งรัดประสานงานกับ ทาง กยศ. ว่านักศึกษาเหล่านี้อยู่ในข่ายที่จะกู้ยืมได้หรือไม่

ด้านนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า ทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่งเรื่องมาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดูรายละเอียดหลักสูตร BTEC ทั้งหมด และดูกฏระเบียบ หลักเกณฑ์ของ กยศ. ด้วยว่าสามารถให้นักศึกษาอาชีวะหลักสูตร BTEC ที่เรียนระยะสั้นกู้ยืมได้หรือไม่ คาดว่าภายในสัปดาห์ นี้ กยศ.จะเชิญผู้แทนจาก สอศ. เข้ามาหารือพูดคุยรายละเอียดและวางแนวทางต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : มติชนออนไลน์ วันที่ 21 มกราคม 2562 - 07:23 น.