การจดลิขสิทธิ์

ประกาศ

+

checklist รายการเอกสาร

+

กราฟเปรียบเทียบการจดลิขสิทธิ์ปีการศึกษา 2559 - 2561

+

งานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ปีการศึกษา 2561

งานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ปีการศึกษา 2560

งานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ปีการศึกษา 2559

งานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ปีการศึกษา 2558

ผลงานการจดลิขสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ผลงานการจดลิขสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ผลงานที่จดอนุสิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผลงานการจดลิขสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ผลงานที่จดอนุสิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559