ติดต่อเรา

Contact Info

  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
  เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา
  จ. ปทุมธานี 12150

  • 02-5635252 ต่อ 5017
  • Mobile 063-2678944
  • research.re@western.ac.th