ร่วมประเพณีตักบาตร

อาจารย์และนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ "ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ" ณ วัดหนองบัวเขาไผ่ล้อม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ นายอำเภออู่ทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน