กิจกรรมประดับดอกดาวเรือง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดกิจกรรมประดับดอกดาวเรืองซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลือง เป็นสีวันพระราชสมภพ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช