การตรวจประเมินการจัดการศึกษาในระบบทางไกล

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณะ การตรวจประเมินการจัดการศึกษาในระบบทางไกลหรือวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย นำโดยอาจารย์เดวิด สมัญญาภรณ์ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทย์ศาสตร์