ทางสำนัก IT ได้จัดอบรมสัมนาวิธีการอัพโหลดข้อมูลขึ้นหน้าเวบไซต์

วันที่ 17 ก.พ.2560 เวลา 08.30 - 09.30 น.ทางสำนัก IT ได้จัดอบรมสัมนาวิธีการอัพโหลดข้อมูลขึ้นหน้าเวบไซต์ เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัส ได้เข้าใจวิธีการ โดยมีบุคลากรจากวิทยาเขตวัชรพล กาญจนบุรี และบุรีรัมย์ ทั้งที่เป็นอาจารย์จากคณะต่างๆ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งหมดด้วย โดยสัมนาผ่านทาง VDO Conference