พิธีไหว้ครู และพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 3 2560

พิธีรำลึกพระคุณครู และพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 3

17 สิงหาคม 2560