พิธีมอบเสื้อกาวน์ 2561

เนื่องในวาระที่นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จะเริ่มฝึกทักษะการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม

ฝ่ายพัฒนานิสิตและชุมชนสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

จึงได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ขึ้น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นิสิตใช้ในการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม

ในการนี้ยังได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมงานเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของนิสิตและเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จอีกขั้นของนิสิต