ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2561

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี-โท 
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ภาคเรียนที่ 2/2560 
ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย