สืบสานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพร

 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

อนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพร

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล