การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14-15 ตุลาคม 2560