ภาพบรรยากาศการบรรยายสด

ภาพบรรยากาศการบรรยายสด วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล